Α Πακετο 150€ - (Βασικο)

Βασική Ιστοσελίδα

Περιγραφή Εταιρείας

Στοιχεία Εποικοινωνίας       

Φόρμα Επικοινωνίας

Ανάρτηση Ανακοινώσεων

Διαδραστικός Χάρτης

Επιπλέον Σελίδες

EU DOMAIN - www.ONOMA.eu

GR DOMAIN - www.ONOMA.gr (+10€/έτος)

Λογαριασμοί Mails

Χώρος Φιλοξενίας

Συνδρομή ανά Έτος  :   40€

Δείτε το DΕΜΟ Εδώ

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

B Πακετο 200€ - (Μεσαιο)

Βασική Ιστοσελίδα

Περιγραφή Εταιρείας

Στοιχεία Εποικοινωνίας       

Φόρμα Επικοινωνίας

Ανάρτηση Ανακοινώσεων

Διαδραστικός Χάρτης

Επιπλέον Σελίδες

EU DOMAIN - www.ONOMA.eu

GR DOMAIN - www.ONOMA.gr (+10€/έτος)

Λογαριασμοί Mails  :  5

Χώρος Φιλοξενίας  :  200 MB

Συνδρομή ανά Έτος  :  50€

Δείτε το DΕΜΟ Εδώ

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Γ' Πακετο 300€ - (Πληρες)

Βασική Ιστοσελίδα

Περιγραφή Εταιρείας

Στοιχεία Εποικοινωνίας       

Φόρμα Επικοινωνίας

Ανάρτηση Ανακοινώσεων

Διαδραστικός Χάρτης

Επιπλέον Σελίδες

EU DOMAIN - www.ONOMA.eu

GR DOMAIN - www.ONOMA.gr (+10€/έτος)

Λογαριασμοί Mails  :  20

Χώρος Φιλοξενίας  :  1 GB

Συνδρομή ανά Έτος  :   70€

Δείτε το DΕΜΟ Εδώ

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)